PC 121 - Minimumlonen

 

Minimumlonen PC 121 - SCHOONMAAK op 01/07/2022

Indexatie met 5,09 % in 07/2022.

 

1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u

1.1. ACTIVITEIT : SCHOONMAAK

Categorie  
1.A. Gewone schoonmaak 14,8125
1.B. Speciale schoonmaak (hogere graad van stoffigheid, vervuiling, besmettingsgevaar, …) 15,2740
1.C. Reiniging van metro/premetro, reiniging van automontagehallen en carrosserieateliers (wanneer het reinigingswerk niet tijdens de productie in de autofabriek geschiedt) 15,4195
1.D. Reiniging van automontagehallen en carrosserieateliers (wanneer het reinigingswerk geschiedt tijdens de productie in de autofabriek) 15,7310
2.A. Schoonmaak met half-zware inspanning 15,7710
2.B. Schoonmaak van spoorwagens, bussen en vliegtuigen 16,2235
2.C. Schoonmaak van spoorwagens, bussen en vliegtuigen (buiten uitgevoerd en op de buitenzijden) 16,4070
2.D. Ontvetting, reiniging en ontsmetting van nieuwe voertuigen 16,2235
2.E. Ontsmetting 16,3855
2.F. Schoonmaak van IBC-containers en vaten in PE 15,0945

1.2. ACTIVITEIT : AFVAL

Categorie  
3.A. Ophaling afval, ledigen en reinigen van riolen, septische putten en reservoirs 16,8375
3.B. Schoonmaak met half-zware inspanning 16,7215
3.C. Besturen van voertuigen voor de afvalophaling en voor de schoonmaak van openbare straten en pleinen 17,7170
3.D. Bestuurder-mecanicien van voertuigen die afval ophalen en/of vervoeren 18,1690
3.E. Besturen van een bull-verdichter op stortplaatsen van huisvuil 18,7405

1.3. ACTIVITEIT : GESCHOOLDE RUITENWASSER

Categorie Anciënniteit in het beroep van ruitenwasser (maanden)
0 8 12 18
4.A. 16,7215      
4.B.   17,1320    
4.C.     17,4185  
4.D.       17,7090

1.4. ACTIVITEIT : VAKLUI

Minima van de PC’s bevoegd voor de bedrijfstakken waaronder hun beroep valt, met als minimumloon dat van categorie 1.A.
Categorie  
5. Chauffeurs uitsluitend belast met het vervoer van personeel 15,0625

1.5. ACTIVITEIT : CAR-WASH

Categorie  
6 16,097

1.6. ACTIVITEIT : SCHOORSTEENVEGEN

Categorie Anciënniteit in het beroep van schoorsteenveger (maanden)
0 9 17 25
7.A. 16,7215      
7.B.   17,1320    
7.C.     17,4190  
7.D.       17,7090

1.7. ACTIVITEIT : INDUSTRIELE REINIGING

Categorie 8.D en 8.E - De werknemers worden gesteld onder het regime aangenomen door het paritair comité voor het garagebedrijf (PC 112), met het minimumloon van de categorie 8.A. De functieclassificatie en waardering worden verder uitgewerkt op bedrijfsniveau. 8.F minimumloon van de categorie 8. B2.
Categorie / Anciënniteit  
8. Handlanger zonder vakopleiding 16,2805
8.A. Handlanger 17,3425
8.B. 2e operator zonder rijbewijs C 17,6565
8.B1 2e operator in het bezit van rijbewijs C die het rijdend materieel bedient 17,6565
8.B2 6 maanden anciënniteit in 8.B1 in hetzelfde bedrijf 18,1465
8.B3 6 maanden anciënniteit in 8.B2 in hetzelfde bedrijf 18,5900
8.B4 12 maanden anciënniteit in 8.B3 in hetzelfde bedrijf 19,0880
8.C. Meewerkende 1e operator 19,8395
8.F Keurmeester 18,1465

1.8. ACTIVITEIT : VUILVERBRANDINGSOVENS

Lonen ondernemings-CAO’s.

1.9. ACTIVITEIT : STORTPLAATSEN

Categorie  
10.A. Handlanger 17,3845
10.B. Gespecialiseerd handlanger 17,8830
10.C. Gespecialiseerde arbeider 18,4615
10.D. Operator van toestellen 19,7345
10.E. Geschoolde arbeider 19,8135
10.F. Hooggeschoolde arbeider 20,3885

1.10. ACTIVITEIT : PLOEGCHEF

+10% boven het gewoon loon van de uitvoerende werklieden

1.11. ACTIVITEIT : BRIGADIER

+5% boven het gewoon loon van de uitvoerende werklieden