Aanvraag lidmaatschap

W o r d   l i d   v a n   S e r v i - P l u i m 

 

Betaal 100,00 euro via overschrijving. Stort het bedrag op rekeningnummer BE46 0013 7549 2736 (BIC: GEBABEBB) van Servi-Pluim vzw, met vermelding “lidmaatschap + uw ondernemingsnummer”.

Na betaling wordt een onkostennota overgemaakt.

Deze bijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.