Aanvraag lidmaatschap

W o r d   l i d   v a n   S e r v i - P l u i m 

 

Klik hier voor de ledenvoordelen van Servi-Pluim.

 

Bijdrage 2023 - exclusief BTW

Met personeel

Zonder personeel

Basislidgeld 1ste GSP activiteit

€ 300,-

€ 200,-

Elke volgende GSP activiteit

€ 100,-

€ 100,-

     Toeslag in 2023 (*)

€ 100,-

geen

     Toeslag in 2024 (*)

€ 200,-

geen

     Toeslag vanaf 2025 (*)

€ 300,-

geen

 

Let op: vanaf 2023 wordt het vangen en laden als aparte activiteit bekeken.

(*) Toeslag:

  • toeslag voor grote bedrijven (bij voorbeeld vanaf 20 FTE)
  • toeslag voor vangbedrijven
  • deze twee zijn niet cumulatief (dus kan ook gaan over grote bedrijven die ongediertebestrijding doen).

 

Betaal uw bijdrage via overschrijving. Stort het bedrag op rekeningnummer BE46 0013 7549 2736 (BIC: GEBABEBB) van Servi-Pluim vzw, met vermelding “lidmaatschap + uw ondernemingsnummer”.

Na betaling wordt een factuur overgemaakt.

Deze bijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.