Lonen PC 144

PC 144.00 - Paritair Comité voor de landbouw

 

 
LONEN  PC 144 :  Minimumlonen voor niet-tijdelijk personeel (01/01/2021): 
 

Categorie

Uurloon

Ongeschoolden

€ 10,5800

Geoefenden

€  11,0600

Geschoolden 

€ 11,0595

Meergeschoolden

 € 11,0595

 

LONEN  PC 144 :  Minimumlonen voor niet-tijdelijk personeel (01/01/2021):

Seizoens- en gelegenheidswerk          

€ 9,54                

Let op: Het loon van een meergeschoolde is ten minste gelijk aan het loon van een geschoolde medewerker

 
Anciënniteitstoeslagen:
- 0,5 % bij een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming
- 1 % bij een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming
- 1,5 % bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderneming 
- 2 % bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming.
 
PREMIES EN VERGOEDINGEN
 
- Anciënniteitstoeslag
- Eindejaarspremie 
- Vervoerskosten 
- Aanvullend pensioen
- Werkkledij 
- Ecocheques 
- Getrouwheidspremie 
 
Contacteer het secretariaat voor meer informatie.